5 korakov branja v biblični skupini

Metode dela, Skupine
Prizadevamo si, da branje ne ostaja zgolj na ravni razpravljanja, temveč, da Sveto pismo vedno bolj postaja tudi knjiga naših življenjskih izkušenj. Kot občestvo rahljamo zemljo naših življenj, da bo…

Svetopisemska skupina župnije Škofja Loka

Skupine
Srečujemo se vsak četrtek po sveti maši. Na srečanja nas redno prihaja le šest in vsi smo iz starejše generacije, zato so verjetno tudi srečanja naše skupine drugačna od tistih,…

Biblična skupina župnije Budanje

Skupine
Člani svetopisemske skupine, ki se zbira vsakih štirinajst dni po sveti maši v župnišču v Budanjah, si želimo, da bi ob branju Svetega pisma bolje spoznali Njega, po katerem vsi…