KATEHEZE ZA OTROKE

Dragi veroučenci!

Lepo je, da ste v teh časih pridno doma!

Verjamem, da ste še vedno isti, kot vas poznamo kateheti iz naših veroučnih srečanj: veseli, radovedni, polni idej za ustvarjanje, pripravljeni na poslušanje, pogovor in molitev.

V katehezah za otroke boste odkrili zgodbe iz Svetega pisma Stare zaveze.

Berite jih ali pa prosite starše ali pa starejše brate in sestre, da vam jih preberejo!

Vrnili se boste čisto na začetek časov, srečali Adama in Evo, se skupaj z Noetom borili z vodami vesoljnega potopa, stopali z Abrahamom v novo deželo, spoznali Jožefa, Mojzesa, sodnike, kralje in preroke …

To pa še ni vse: zgodbe pripovedujte naprej, oglejte si risbe pri vsaki zgodbi in umetniška dela, narišite jih tudi vi, pogovarjajte se o njih, sestavite uganke in molitve!

Fotografije kakšnega izdelka, risbice ali molitve, ki bo nastala, bomo veseli tudi vaši katehetje!

Nataša Preglav

 

BESEDE ŽIVLJENJA (ZBIRKA KNJIG)

Dragi ljubitelji Božje besede!

V teh tesnobnih časih, ko se moramo več ali manj držati doma, je za otroke še posebej težko. Delajo za šolo, se igrajo in gledajo filme. Težko bi jih zdaj še silili, da se učijo za verouk. Lahko bi dosegli ravno obratno od tistega, kar si želimo. Pa vseeno je prav, da kaj postorimo.

Pred vami je dvanajst zgodb iz prvega dela Svetega pisma. Morda imate doma vse polno knjig s temi zgodbami. Vendar ob branju samih zgodb prav lahko izgubimo rdečo nit in glavne poudarke. Ponudba, ki je pred vami, je precej drugačna. Tu vam predstavljamo zgodbe Stare zaveze kot uvod v osrednji del Svetega pisma – v evangelije. Čeprav so le kratki povzetki nekaterih svetopisemskih pripovedi, nas vodijo k Jezusu in omogočajo, da ga laže in zanesljiveje spremljamo. Želeli smo se čim bolj približati načinu, ki ga otroci srečujejo ob prebiranju drugih povesti, kjer tudi spoznavajo nauke za življenje, ki jih prebrana besedila prinašajo.

To so pravzaprav lekcije iz prve knjige BESEDE ŽIVLJENJA, ki so namenjene oživljanju in obogatitvi rednega verouka. V naslednjih knjigah so podani dobesedni svetopisemski odlomki iz slovenskega standardnega prevoda (1996), ob njih pa spodbude za premišljevanje in molitev ter razlaga nekaterih manj znanih besed. Knjige niso le plod razmišljanj in kabinetnega dela. Osnovne zamisli so bile dopolnjene in spremenjene na temelju večletnega dela z otroki v veroučnih skupinah. Otroci so sodelovali z veseljem in zanimanjem.

Knjige je izdala frančiškanska založba Brat Frančišek z namenom, približati Božjo besedo najmlajšim, a tudi njihovim spremljevalcem (katehetom, animatorjem, staršem, starim staršem…), saj so nastale po dolgem in skrbnem študiju in upoštevanju svetovne literature. V nadaljevanju vam bomo ponudili v branje tudi nekaj lekcij iz druge knjige, ki postavlja v ospredje Jezusovo življenjsko zgodbo.

Jelka Melik

Kako uporabljamo knjigo?          

►Najprej zbrano preberemo pripoved iz Svetega pisma, ki je le kratka obnova svetopisemskega besedila.

►Skupaj si ogledamo ilustracije, ki pomagajo otrokom zgodbo še bolj približati in vtisniti v spomin.

►Nato skupaj ponovimo, kar smo prebrali. Vzpodbujamo otroke, da sprašujejo, spodbujamo pogovor in skušamo iz zgodbe potegniti kakšne misli ali nasvete za vsakdanje življenje.

►Sledi molitev kot odgovor na Božjo Besedo.

►Na koncu si ogledamo še umetniško sliko na eno izmed tem, ki nam jo je predstavila svetopisemska zgodba. Tako z otroki vstopimo v svet visoke umetnosti, ki je bila dolga stoletja pomembna pomočnica pri oznanjevanju vere.

Dragi ljubitelji Božje besede!

V nadaljevanju vam predstavljamo drugo knjigo iz zbirke Besede življenja. Tu so zgodbe iz osrednjega dela Svetega pisma – evangelijev. Kateheze so precej drugačne kot v prvi knjigi.  Podani so dobesedni svetopisemski odlomki iz slovenskega standardnega prevoda (1996), ob njih pa spodbude za premišljevanje in molitev ter razlaga nekaterih manj znanih besed. Namen teh lekcij je uvajanje v prava svetopisemska besedila in način razmišljanja o njih. Popeljejo nas v čas Jezusovega življenja pred več kot dva tisoč leti in to prav v čas, ki se ga spominjamo ob našem največjem prazniku – Veliki noči.

Svetopisemske odlomke spremljajo ilustracije in slike sodobne slikarke in slikarjev, ki so ustvarjali pred davnimi stoletji. Ko premišljujemo o pripovedi iz Svetega pisma, se nam tako pridružijo tudi umetniki, ki so o tem razmišljali s slikarskim orodjem v roki. S svojimi upodobitvami nam na svoj način približajo dogodke in nam sporočajo, kar morda sami nismo opazili.

Ilustratorka Paola Bertolini Grudina je živela in delala v Italiji ob slovensko-italijanski meji, v Ločniku (Gorica). Njene prijetne risbe krasijo številne knjige s svetopisemsko vsebino za otroke in mlade, tako v Sloveniji kot v drugih državah, v Evropi in po svetu.

Slikarja, katerih slike so na ogled v knjigi, sta živela v drugi polovici 13. in prvi polovici 14. stoletja na ozemlju današnje Italije. Duccio (rojen okoli 1255, umrl okoli 1318) je slikal v Sieni. Večina slik v knjigi je iz tamkajšnje stolnice. Narisal jih je na majhne lesene plošče, ki so sestavljale velik lesen oltar, predvsem njegov zadnji del. Na sprednji strani je bila upodobljena Marija na prestolu z Jezusom v naročju in angeli. Oltar je stal pod cerkveno kupolo in se je imenoval Maestá. Kasneje so ga razstavili in mnogo slik se je izgubilo ali uničilo, nekatere pa so bile prodane in so danes na ogled v muzejih po svetu. Slog, v katerem je slikal Duccio, imenujemo bizantinski in je nastal v vzhodnem delu rimskega cesarstva. Precej drugačne pa so slike drugega slikarja, Giotta (rojen okoli 1266, umrl 1337), ki je živel v Firencah. Postavil je temelje novemu slogu – renesansi. Z njim se začenja novo poglavje v zgodovini umetnosti. Večina slik v knjigi je iz cerkvice v Padovi (kapela družine Scrovegni). To so zidne slike ali freske s prizori iz Kristusovega življenja. Giotto je želel ustvariti vtis, kot bi se sveta pripoved odvijala pred našimi očmi, kot bi bili priča dogodkov iz Svetega pisma.

Kako uporabljamo knjigo?

  • Najprej zbrano preberemo svetopisemski odlomek.
  • Skupaj si ogledamo risbe in slike in nato premišljujemo o prebranem ter si skušamo zapomniti nove besede iz slovarčka.
  • Vse skupaj ponovimo, tako da skušamo z otroki odgovoriti na zastavljena vprašanja.
  • Molimo.

VSE KNJIGE BESEDE ŽIVLJENJA JE MOGOČE NAROČITI PO e-pošti: [email protected]

Veroučna kateheza o grehu

Pripravila Teja Omerzel.