Nedelja Božje besede

Nedeljo Svetega pisma oz. Nedeljo Božje besede, kakor jo je poimenoval papež Frančišek v svojem pismu Aperuit illis (AI), bom tudi letos obhajali na zadnjo nedeljo v januarju (26. 01. 2020). A prvič tokrat bo praznovanje potekalo na ravni vesoljne Cerkve. Slovenski škofje so na svoji seji oktobra letos sprejeli predlog Bibličnega gibanja o praznovanju letošnje nedelje Božje besede.

Geslo nedelje POGOVARJALA STA SE (Lk 24,14a), je vzeto iz odlomka o emavških učencih, ki ga je papež Frančišek predstavil vsej Cerkvi ob sklepa sinode o mladih kot osnovno svetopisemsko podobo, ki naj usmerja pot mlade Cerkve. S tem geslom želimo postaviti v središče našega razmišljanja o Božji besedi pogovor. Luka poroča o zaskrbljenosti dveh učencev spričo velikonočnih dogodkov v Jeruzalemu (24,14). Kljub razočaranju in negotovosti, sta o tem pogovarjala – ne samo med seboj, ampak tudi z drugimi, ki sta jih srečala. Na ta način sta nevede prišla tudi v pogovor z Vstalim. Bog od vsega začetka prav po besedi stopa v odnos s človekom. Preko pogovora se pletejo odnosi, se gradi zaupanje, se odpravljajo predsodki. Pogovor je tako tudi najboljši način, za živo katehezo in graditev življenjskih odnosa z Bogom.

Papež Frančišek v svojem pismu spodbuja, da bi to nedeljo res živeli kot slovesen dan. Župnijskim, redovnim in drugim občestvom predlagamo, da začno obhajanje nedelje Božje besede z vigilijo Božje besede v soboto zvečer. Občestvo se zbere ob primernem času (po maši) in ob sodelovanju bralcev Božje besede in drugih sodelavcev na liturgični način preberejo daljši svetopisemski odlomek oz. celo svetopisemsko knjigo. Praznovanje se bo nadaljevalo v nedeljo pri župnijski sv. maši. Papež ob tem predlaga, da bi se med evharističnim slavjem ustoliči sveto pismo in bi se tako poudarilo ključno mesto Božje besede v liturgiji. Predlaga tudi, naj bi se na to nedeljo podeljevale službe bralcem Božje besede – lektorat, ki so se na to poslanstvo primerno pripravljali. »Duhovniki naj poiščejo način za izročitev Svetega pisma ali njegovega dela vsemu občestvu, s čimer se pokaže, kako pomembno je v vsakdanjem življenju nadaljevati branje, poglabljanje in molitev s Svetim pismom« (AI 3).

Zavod Biblično gibanje je pripravil predloge za bogoslužno obhajanje vigilije BB, pridigarske osnutke ter predloge sodelovanja pri nedeljski župnijski maši (povezava do gradiv).

Maksimilijan Matjaž,

Predsednik ZBG

prispevki o nedelji svetega pisma

CD 112

Photo by Nycholas Benaia on Unsplash

Svetopisemskemu maratonu zvesta že 12 let

Slika: TATJANA SPLICHAL, Vir: Družina

Dihajmo z Božjo besedo

Gradiva za bogoslužno obhajanje Nedelje Božje besede

1 Komentar.

Meni