Biblična šola Evangelii Gaudium

V okviru Slovenskega bibličnega gibanja (SBG) je dozorela ideja, da bi ob koncu leta usmiljenja začeli z malo biblično šolo, ki bi bila namenjena vsem, ki jih Sveto pismo že spremlja v njihovem poslanstvu in življenju, želijo pa svoje znanje poglobiti in se medsebojno obogatiti. Biblično šolo smo poimenovali po apostolski spodbudi papeža Frančiška Evangelii gaudium – Veselje evangelija, kjer papež spodbuja k rednemu branju Svetega pisma.

Biblično šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje. Sveto pismo je učbenik življenja, ki nam pomaga bolj polno živeti življenje, ki nam je podarjeno. Frančišek nam daje zgled, kako vsak dan brati Sveto pismo v občestvu Cerkvi ter preko njega prepoznavati Božji načrt svoje življenje kot Božji dar.

V apostolski spodbudi Evangelii gaudium – Veselje evangelija predstavi Frančišek Sveto pismo kot temeljni vir prenove osebnega življenja vernika in življenja vse Cerkve ter spodbuja k njenemu vsakodnevnemu branju. Preko branja Svetega pisma nas Gospodov Duh postavlja v občestvo ljubljenih, poklicanih in svetih (Rim 1,7), ki jim dano poslanstvo za ta današnji svet: razodeti Boga in njegovo življenje. Preko Božje besede je na svet prišla Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. »Ne tavamo v temi in nam ni treba čakati, da nam Bog spregovori svojo besedo, kajti ‘Bog je spregovoril. Bog ni več veliki neznanec, ampak se je razodel.’ Sprejmimo vase vzvišeni zaklad razodete besede Svetega pisma!« (Veselju evangelija 175)

Tema novega ciklusa biblične šole bo razlaga Pisma Galačanom. Pismo je poseben biser med Pavlovimi pismi, saj je gre za najbolj zreli sad Pavlovega izkustva zastonjske Kristusove milosti, ki ga je doživel na poti pred Damaskom. V pismu zelo jasno predstavi resnico evangelija, ki mu je bila razkrita v Jezusu Kristusou, v katerem se je razodela zastonjska Očetova ljubezen, ki človeka opravičuje in ga dela za Božjega sina. Pavel se v pismu izkaže kot velik govornik in poznavalec Postave, ki pričuje izkustvo odrešenega človeka, ki ne žive več življenje posameznika, ampak »v Kristusu« (Gal 2,4).

Pri vsakem predavanju po podana zgodovinska, eksegetska in duhovna razlaga določenega odlomka ter napotki za nadaljnjo branje, molitev in pogovor. Udeleženci ste povabljeni k aktivnemu sodelovanju, naj si bo z osebnim delom ali pa z pogovorom v manjših skupinah. Povabljeni ste, da spoznanja zapišete in nam jih posredujete v podelitev. Srečanja bodo potekala vsako četrto sredo v mesecu, od 17.00 do 19.00, z vmesnim odmorom. Spletna učilnica bo odprta že od 16.30 naprej, da lahko na »tabli« podelite besedo ali misel in se pripravite na aktivno poslušanje. Naslednja srečanja bodo potekala 27. januarja, 24. februarja, 24. marca, 28. aprila, 26. maja in 23. junija.

Če se kdo še ni uspel povezati v malo biblično skupino, naj to sporoči gospe Mariki (marikamikolic@gmail.com) in bo poskušala posredovati. Pri njej se lahko tudi še prijave in oddate svoj naslov, da ste lahko vključeni na listo Bibličnega gibanja.

NOVICE O BIBLIČNI ŠOLI

Sedmo »zoom« srečanje Biblične šole Evangelii gaudium V (2020/2021)

VOŠČILO BIBLIČNE DRUŽINE OB ŠKOFOVSKEM POSVEČENJU

Šesto »zoom« srečanje Biblične šole Evangelii gaudium V (2020/2021)

Odzivi na peto srečanje BŠ V (20/21) LECTIO BIBLICA GAL 1,18–2,10

preberi več o biblični šoli

Meni