Biblična šola Evangelii Gaudium

V okviru Slovenskega bibličnega gibanja (SBG) je dozorela ideja, da bi ob koncu leta usmiljenja začeli z malo biblično šolo, ki bi bila namenjena vsem, ki jih Sveto pismo že spremlja v njihovem poslanstvu in življenju, želijo pa svoje znanje poglobiti in se medsebojno obogatiti. Biblično šolo smo poimenovali po apostolski spodbudi papeža Frančiška Evangelii gaudium – Veselje evangelija, kjer papež spodbuja k rednemu branju Svetega pisma.

Biblično šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje. Sveto pismo je učbenik življenja, ki nam pomaga bolj polno živeti življenje, ki nam je podarjeno. Frančišek nam daje zgled, kako vsak dan brati Sveto pismo v občestvu Cerkvi ter preko njega prepoznavati Božji načrt svoje življenje kot Božji dar.

V apostolski spodbudi Evangelii gaudium – Veselje evangelija predstavi Frančišek Sveto pismo kot temeljni vir prenove osebnega življenja vernika in življenja vse Cerkve ter spodbuja k njenemu vsakodnevnemu branju. Našo malo biblično šolo smo zato poimenovali po tem papeževem dokumentu. Preko branja Svetega pisma nas Gospodov Duh postavlja v občestvo ljubljenih, poklicanih in svetih (Rim 1,7), ki jim dano poslanstvo za ta današnji svet: razodeti Boga in njegovo življenje. Preko Božje besede je na svet prišla Luč, ki ne bo nikoli ugasnila. »Ne tavamo v temi in nam ni treba čakati, da nam Bog spregovori svojo besedo, kajti ‘Bog je spregovoril. Bog ni več veliki neznanec, ampak se je razodel.’ Sprejmimo vase vzvišeni zaklad razodete besede Svetega pisma!« (Veselju evangelija 175)

Tema letošnjih srečanj bo razlaga (eksegeza) Prvega Pavlovega pisma Korinčanom. Predaval bo prof. dr. Maksimilijan Matjaž, občasno pa bodo sodelovali tudi drugi strokovnjaki. Obvezni »priročnik« vsakega udeleženca je Sveto pismo Stare in Nove zaveze, za vsakega pa bo na voljo tudi strokovni učbenik – Komentar Pisma Korinčanom.

Vabljeni k ogledu video komentarja Prvega in Drugega pisma Korinčanom:

NOVICE O BIBLIČNI ŠOLI

Po bibličnem vikendu v Kančevcih

Biblični vikend v Kančevcih od 2. do 4. oktobra 2020

Pesem Tvoja Beseda

preberi več o biblični šoli

Meni