Biblična šola Evangelii Gaudium

Biblična šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena meni in lahko spreminja moje življenje. Sveto pismo je učbenik življenja, ki nam pomaga bolj polno živeti življenje, ki nam je podarjeno. Frančišek nam daje zgled, kako vsak dan brati Sveto pismo v občestvu ter preko njega prepoznavati Božji načrt za svoje življenje kot Božji dar.

V apostolski spodbudi Evangelii gaudium – Veselje evangelija predstavi Frančišek Sveto pismo kot temeljni vir prenove osebnega življenja vernika in življenja vse Cerkve ter spodbuja k njenemu vsakodnevnemu branju. Preko branja Svetega pisma nas Gospodov Duh postavlja v občestvo ljubljenih, poklicanih in svetih (Rim 1,7), ki jim dano poslanstvo za ta današnji svet: razodeti Boga in njegovo življenje.

Tema novega »študijskega leta« (2021/2022) biblične šole bo razlaga Prve Mojzesove knjige.

Peteroknjižje ali Postava je najpomembnejši del Stare zaveze, ki jo je Bog dal ljudstvu preko Mojzesa in govori o odnosu med Bogom in svojim ljudstvom. Znotraj Postave ima zelo pomembno mesto Prva Mojzesova knjiga, ki jo lahko primerjavo s prologom v Janezov evangelij (Jn 1,1-18). Janezov prolog je nekakšen ključ za razumevanje celotnega evangelija in celotnega krščanstva. Podobno smemo reči o Prvi Mojzesovi knjigi glede na Staro zavezo. Kakor je v Janezovem prologu podčrtano vse bistveno Nove zaveze, tako je v Prvi Mojzesovi knjigi začrtana teologija Stare zaveze. Obe pa se prepletata v krščanskem vsakdanjem življenju, kajti odrešenjska zgodovina se ni začela šele ob lesu križa na Golgoti, ampak ob drevesu spoznanja dobrega in hudega v rajskem vrtu Prve Mojzesove knjige.

Pri vsakem predavanju po podana zgodovinska, eksegetska in duhovna razlaga določenega odlomka ter napotki za nadaljnjo branje, molitev in pogovor. Udeleženci ste povabljeni k aktivnemu sodelovanju, naj si bo z osebnim delom ali pa z pogovorom v manjših skupinah. Povabljeni ste, da spoznanja zapišete in nam jih posredujete v podelitev. Srečanja bodo potekala vsako četrto/zadnjo sredo v mesecu od 17.00 do 18.30 z vmesnim odmorom. Spletna učilnica bo odprta že od 16.30 naprej, da lahko na »tabli« podelite besedo ali misel in se pripravite na aktivno poslušanje.

Predavatelji: dr. Maksimilijan Matjaž, dr. Snežna Večko, dr. Samo Skralovnik.

Srečanja bodo potekala 20. oktobra 2021, 24. novembra 2021, 15. decembra 2021, 26. januarja 2022, 23. februarja 2022, 23. marca 2022, 20. aprila 2022, 25. maja 2022. V soboto, 25. junija 2022 pa bo potekal Dan Biblične šole v živo v Preboldu.

Prijave: info@biblicnogibanje.si ali marikamikolic@gmail.com.

Predavanj se lahko udeležite v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Preski ali pa v spletno predavalnico vstopite preko Zoom povezave.

NOVICE O BIBLIČNI ŠOLI

Vabilo na sinodalni biblični vikend v Kančevcih, 30.9.-2.10.2022

Dan Biblične šole v Preboldu, 25.6.2022

Odzivi na osmo srečanje BŠ VI (2021/2022) LECTIO BIBLICA

Osmo srečanje Biblične šole Evangelii gaudium VI (2021/2022)

preberi več o biblični šoli