Biblična šola Evangelii Gaudium

Biblična šola Evangelii gaudium želi biti odgovor na spodbude papeža Frančiška, da bi živeli svojo vero v vsakdanjih korakih usmiljenja in ljubezni ter da bi ponovno odkrili Sveto pismo kot knjigo življenja, kot živo Besedo, ki je namenjena nam in lahko spreminja naše življenje. Sveto pismo je učbenik življenja, ki nam pomaga bolj polno živeti življenje, ki nam je podarjeno.

V apostolski spodbudi Evangelii gaudium – Veselje evangelija predstavi Frančišek Sveto pismo kot temeljni vir prenove osebnega življenja vernika in življenja vse Cerkve ter spodbuja k njenemu vsakodnevnemu branju. Preko branja Svetega pisma nas Gospodov Duh postavlja v občestvo ljubljenih, poklicanih in svetih (Rim 1,7), ki jim je dano poslanstvo za ta današnji svet: razodeti Boga in njegovo življenje.

Tema novega študijskega leta (2022/2023) bo razlaga Druge Mojzesove knjige.

»Če hodimo po cesti Stare zaveze, gremo Kristusu naproti.« (J. Schildenberger)

V novem študijskem letu bomo nadaljevali starozavezno pot skozi besedila Druge Mojzesove knjige in se skupaj z Mojzesom in izvoljenim ljudstvom podali iz egiptovskega suženjstva do Sinaja, kraja sklenitve Stare zaveze. Bog, ki je navdihovalec in avtor knjig obeh zavez, jih je z modrostjo uredil tako, da se Nova zaveza v Stari skriva, Stara pa v Novi odkriva (Dei Verbum).
Pri vsakem predavanju bo podana zgodovinska, eksegetska in duhovna razlaga določenega odlomka, sledili bodo napotki za nadaljnje branje, molitev in pogovor.

V teku študijskega leta bomo v knjižni obliki izdali razlago izbranih odlomkov Prve in Druge Mojzesove knjige.

Predavatelji: dr. Maksimilijan Matjaž, dr. Snežna Večko, dr. Samo Skralovnik.

Srečanja bodo potekala 26. 10. 2022, 23. 11. 2022, 14. 12. 2022, 25. 1. 2023, 15. 2. 2023, 22. 3. 2023, 26. 4. 2023, 24. 5. 2023 in 21. 6. 2023 (zaključno srečanje). Vsakič od 17.00 do 18.30.

Prijave: info@biblicnogibanje.si ali marikamikolic@gmail.com.

Predavanj se lahko udeležite v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Preski ali pa v spletno predavalnico vstopite preko spletne povezave.

NOVICE O BIBLIČNI ŠOLI

Odzivi na peto srečanje BŠ VII (2022/2023) LECTIO BIBLICA

Peto srečanje Biblične šole Evangelii gaudium VII (2022/2023)

Odzivi na četrto srečanje BŠ VII (2022/2023) LECTIO BIBLICA

Četrto srečanje Biblične šole Evangelii gaudium VII (2022/2023)

preberi več o biblični šoli